Wizyta grupowa

Przez grupę zorganizowaną rozumie się jednorazowy zakup co najmniej 15 biletów.
Na każde rozpoczęte 15 osób w grupie przysługuje 1 opiekun, który może wejść bezpłatnie. W przypadku większej liczby opiekunów należy dodać ich do liczby płatnych biletów grupowych.

Zakup biletów grupowych odbywa się:
 a) poprzez stronę internetową www.planetarium.torun.pl
 b) telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 pod nr tel. 56 622 60 66.

Po dokonaniu zamówienia biletów grupowych poprzez stronę internetową lub telefonicznie, do organizatora wycieczki wysłany zostanie z Planetarium e-mail z informacją o nadanym numerze rezerwacji (zamówienie PRO), wymaganej kwocie i terminie dokonania zapłaty wraz z linkiem do dokonania płatności online.

Płatność za zamówienie PRO należy wykonać poprzez dostępny system płatności elektronicznej Przelewy24 w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, klikając w podany w wiadomości e-mail link do płatności. Jeśli od daty złożenia zamówienia do daty wizyty zostało mniej niż 7 dni opłaty należy dokonać nie później niż do godz. 23:59 dnia poprzedzającego dzień wizyty. W przypadku braku wpływu środków w wymaganym terminie, system automatycznie anuluje zamówienie, a bilety trafią do puli biletów wolnych.

Szczegółowe zasady zakupu biletów grupowych i indywidualnych zawarte są w Regulaminie.