Menu
2021-02-08

Już otwarte!

Od 12 lutego (piątek) Planetarium ponownie otwarte. Tak, jak to było w ubiegłym roku, odwiedzających prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie zasad sanitarnych.

ZASADY OBOWIĄZUJE W CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU PLANETARIUM TORUŃ
OD 12 LUTEGO 2021 R. DO ODWOŁANIA:

  • ograniczenie liczby widzów – udostępnienie w planetarium nie więcej niż 50% miejsc na sali oraz zmniejszenie liczby odwiedzających wystawy interaktywne,
  • noszenie maseczek lub innego elementu zasłaniającego nos i usta,
  • dezynfekcja rąk jest obowiązkowa,
  • jeśli to możliwe zachowanie dystansu 1,5 metrów (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących),
  • zostały wprowadzone limity maksymalnej liczby osób przebywających w toaletach (nie dotyczą: osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia),
  • z windy mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne (w windzie przebywać może pracownik CPK Planetarium oraz jedna osoba),
  • dla Waszego bezpieczeństwa terminale płatnicze są dezynfekowane po każdej płatności wymagającej użycia kodu pin,
  • urządzenia i instalacje na wystawach interaktywnych oraz wszelkie powierzchnie dotykowe podlegają bieżącej dezynfekcji,
  • każda dostępna toaleta jest regularnie kontrolowana, sprzątana oraz dezynfekowana,
  • umieszczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.

Przestrzeganie zasad będzie monitorowane przez pracowników CPK Planetarium. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz wykonywanie poleceń obsługi.

Aktualności
2023-11-27

od 27 listopada 2023 roku do 1 kwietnia 2024 roku obiekt Centrum Popularyzacji Kosmosu "PLANETARIUM" będzie nieczynny.

CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU
„PLANETARIUM – TORUŃ”

ul. Franciszkańska 15 – 21
87 – 100 Toruń
tel. 56 621 10 85 (kasa biletowa)
tel. 56 622 60 66 (rezerwacja dla grup)
tel. 56 622 50 66 (sekretariat)
office@planetarium.torun.pl

Polub nas i obserwuj

Godziny otwarcia:

od 27 XI 2023 do 1 IV 2024

nieczynne