Menu
2020-06-04

Planetarium otwarte!

Od 6 czerwca (sobota) Planetarium jest ponownie otwarte. Będziemy w najbliższym czasie jednak działać w trochę innej rzeczywistości, dlatego wprowadziliśmy kilka nowych zasad przebywania u nas i korzystania z naszych atrakcji.

ZASADY OBOWIĄZUJE W CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU PLANETARIUM TORUŃ
OD 6 CZERWCA 2020 R. DO ODWOŁANIA:

 • ograniczenie liczby widzów – udostępnienie w planetarium nie więcej niż 50% miejsc na sali oraz zmniejszenie liczby odwiedzających wystawy interaktywne,
 • noszenie maseczek lub innego elementu zasłaniającego nos i usta (nakaz nie dotyczy: dzieci do 4. roku życia; osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa),
 • dezynfekcja rąk jest obowiązkowa,
 • jeśli to możliwe zachowanie dystansu 2 metrów (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących),
 • nie ma możliwości korzystania z szatni dla odwiedzających Bazę MARS#17,
 • zostały wprowadzone limity maksymalnej liczby osób przebywających w toaletach (nie dotyczą: osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia),
 • z windy mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne (w windzie przebywać może pracownik CPK Planetarium oraz jedna osoba),
 • dla Waszego bezpieczeństwa terminale płatnicze są dezynfekowane po każdej płatności wymagającej użycia kodu pin,
 • urządzenia i instalacje na wystawach interaktywnych oraz wszelkie powierzchnie dotykowe podlegają bieżącej dezynfekcji,
 • każda dostępna toaleta jest regularnie kontrolowana, sprzątana oraz dezynfekowana,
 • umieszczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.

Przestrzeganie zasad będzie monitorowane przez pracowników CPK Planetarium. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz wykonywanie poleceń obsługi.

Aktualności
2023-11-27

od 27 listopada 2023 roku do 1 kwietnia 2024 roku obiekt Centrum Popularyzacji Kosmosu "PLANETARIUM" będzie nieczynny.

CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU
„PLANETARIUM – TORUŃ”

ul. Franciszkańska 15 – 21
87 – 100 Toruń
tel. 56 621 10 85 (kasa biletowa)
tel. 56 622 60 66 (rezerwacja dla grup)
tel. 56 622 50 66 (sekretariat)
office@planetarium.torun.pl

Polub nas i obserwuj

Godziny otwarcia:

od 27 XI 2023 do 1 IV 2024

nieczynne