Menu

Fundacja

Centrum Popularyzacji Kosmosu "PLANETARIUM - TORUŃ" funkcjonuje jako obiekt kulturalny prowadzony przez Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Fundacja prowadzi Planetarium samodzielnie, finansując bieżące utrzymanie i rozwój obiektu wyłącznie z własnych środków finansowych. Nie korzysta z zewnętrznych dotacji z budżetu.
Fundacja została ustanowiona przez trzech prywatnych fundatorów w dniu 2 lutego 1990 roku. W maju 1990 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie została wpisana do rejestru fundacji pod pozycją RF I 493. Dnia 20 czerwca 2001 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi, dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod pozycją 0000020910.
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu jest fundacją prywatną, nad którą nadzór sprawuje Minister Kultury i Sztuki. Siedziba Fundacji znajduje się w budynku Planetarium, w Toruniu przy ulicy Franciszkańskiej 15-21. Powołany przez fundatorów Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Własne środki Fundacji, wsparcie sponsorów, finansowa pomoc Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz władz miasta przyczyniły się do budowy i wyposażenia Planetarium. Dnia 1 czerwca 1993 roku użytkownikiem budynku Planetarium, tj. adaptowanego na ten cel zbiornika pogazowego z II poł. XIX w., została Fundacja, która zobowiązała się do samodzielnego zarządzania tą placówką kulturalno – oświatową. Patronem toruńskiego Planetarium został Władysław Dziewulski, astronom, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współtwórca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Wieloletnie starania zostały zwieńczone sukcesem 17 lutego 1994 roku, kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie Planetarium.
Cele statutowe Fundacji:
  • popularyzacja życia, dzieła i epoki Mikołaja Kopernika oraz jego kultu wśród narodów całego świata
  • popularyzacja wiedzy astronomicznej i pokrewnych jej dyscyplin wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodzieży
  • podejmowanie inicjatyw zmierzających do stworzenia z Muzeum Mikołaja Kopernika oraz z Planetarium im. Władysława Dziewulskiego znaczących obiektów turystycznych Polski
  • aktywizacja ludzi nauki, kultury i sztuki służąca wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach Muzeum Mikołaja Kopernika oraz Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu
  • organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji
  • propagowanie idei stałej konserwacji zespołu kamieniczek przy ulicy Kopernika 15/17 będących siedzibą Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu i budowy Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do gromadzenia środków materialnych na rzecz ich rozwoju
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2021.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2020.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2019.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2018.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2017.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2016.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2015.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2014.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2021.
pdfSprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2013.
Aktualności
2023-09-12

UWAGA!
Zamknięte główne wejście do budynku Planetarium, Tymczasowe wejście jest zlokalizowane 10 metrów dalej,

CENTRUM POPULARYZACJI KOSMOSU
„PLANETARIUM – TORUŃ”

ul. Franciszkańska 15 – 21
87 – 100 Toruń
tel. 56 621 10 85 (kasa biletowa)
tel. 56 622 60 66 (rezerwacja dla grup)
tel. 56 622 50 66 (sekretariat)
office@planetarium.torun.pl

Polub nas i obserwuj

Godziny otwarcia:

poniedziałek
wtorek - piątek

sobota
niedziela

nieczynne
8:30 - 15:00

10:00 - 18:00
10:00 - 16:00